Mail Print

Komponenten für pneum. Transport

50 Komponenten für pneumatische Förderung

Maschinen und Einrichtungen, die zur staubfreien Gleichrichtung, Verteilung oder zum Abschließen des Schüttgutstromes oder aufgelockerten Materialien in Transportwegen bestimmt sind

KOMPONENTEN FÜR PNEUMATISCHE FÖRDERUNG

HAUPTSÄCHLICHE REFERENZLIEFERUNGEN

Typenreihe : 50 – 59 – Walzen, Klappen, Verschlüsse, Luftförderrinnen

AUSGEWÄHLTE LIEFERUNGEN :

ALSTOM Power, s.r.o. Brno – Flugasche
KOFING a.s. – Ofentusätze
Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH – Trockenmörtelmischungen,
pulverförmige Werkstoffe
RAKO a.s. – Kalkstein
OMYA a.s. – Kalkstein
BOCHEMIE s.r.o. – Chloramin
CEMDESIGN spol. s r.o. Trenčín, – Zement
CEMMAC / cement. Horné Srnie / SR – Zement
D.D. Fabrika CEMENTA LUKAVAC (a.s.) – Zement
VÁPENKA ČERTOVY SCHODY a.s. – Kalk
POVÁŽSKÁ CEM. LADCE s.r.o. / SR – Zement, Schlacke, Klinker
HOLCIM a.s. / cementárna Prachovice – Zement
ABENDIA,s.r.o. – Multipulver

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

KONTAKTFORMULAR